Bạn có thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi?


Clanhke Poóc lăng thương phẩm
Clanhke xi măng
  
Thông tư
 

  Thông tư 01/2010/TT-BXD - Quy định công tác quản lý chất lượng Clanhke xi măng Poóc lăng Thương phẩm

Quyết định chứng nhận

  Quyết định 423/QĐ-BXD về việc chỉ định QUACERT là tổ chức thực hiện thử nghiệm / giám định / kiểm định / chứng nhận phù hợp Thông tư số 01/2010/TT-BXD

Tiêu chuẩn liên quan

  TCVN 7024 : 2002 - Clanhke xi măng Poóc lăng Thương phẩm

Dấu hợp quy CR

Mẫu dấu sử dụng cho Sản phẩm Clanhke xi măng Poóc lăng Thương phẩm được chứng nhận hợp quy theo phương thức 7

    

Mẫu dấu sử dụng cho Sản phẩm Clanhke xi măng Poóc lăng Thương phẩm được chứng nhận hợp quy theo phương thức 1 và phương thức 5

Sản phẩm Xi măng và clanhke, phụ gia xi măng và bê tông đã được QUACERT chứng nhận

Sản phẩm Xi măng và clanhke, phụ gia xi măng và bê tông nhập khẩu

Sản phẩm Xi măng và clanhke, phụ gia xi măng và bê tông sản xuất trong nước

©2010 QUACERT
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT

Số 8 - Đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Tel:(84-4)37.561.025 - Fax:(84-4)37.563.188 - Email:quacert@quacert.gov.vn
Lượt truy cập