Bạn có thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi?


Sản phẩm đã được chứng nhận
Sản phẩm đã được QUACERT chứng nhận hợp quy theo QCVN
Chứng nhận hợp quy theo QCVN 01 - Xăng, Dầu, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học
Chứng nhận hợp quy theo QCVN 02 - Mũ Bảo Hiểm
Chứng nhận hợp quy theo QCVN 03 - Đồ chơi trẻ em
Chứng nhận hợp quy theo QCVN 04 - Thiết bị Điện-Điện tử

Chứng nhận hợp quy theo QCVN 09:2012/BKHCN - Tương thích điện từ EMC

Chứng nhận hợp quy Kính Xây dựng

Chứng nhận hợp quy Clanhke xi măng Poóc lăng Thương phẩm

Chứng nhận hợp quy Phân bón

Chứng nhận hợp quy Thức ăn Chăn nuôi

©2010 QUACERT
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT

Số 8 - Đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Tel:(84-4)37.561.025 - Fax:(84-4)37.563.188 - Email:quacert@quacert.gov.vn
Lượt truy cập