Bạn có thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi?


Tin tức trang chủ
Quyết định về việc chỉ định QUACERT chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
Ngày 14 tháng 4 năm 2011 Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định số 51/QĐ-CN-TTPC về việc chỉ định chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi.

Theo quyết định này Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) đủ năng lực thực hiện việc chứng nhận thức ăn chăn nuôi phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-10:2009/BNNPTNT; QCVN 01-11:2009/BNNPTNT; QCVN 01-12:2009/BNNPTNT; QCVN 01-13:2009/BNNPTNT.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Xem chi tiết quyết định
Các tin khác
©2010 QUACERT
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT

Số 8 - Đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Tel:(84-4)37.561.025 - Fax:(84-4)37.563.188 - Email:quacert@quacert.gov.vn
Lượt truy cập